Read New Ways in Psychoanalysis by Karen Horney Free Online


Ebook New Ways in Psychoanalysis by Karen Horney read! Book Title: New Ways in Psychoanalysis
The author of the book: Karen Horney
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 8.60 MB
Edition: Hesperides Press
Date of issue: November 12th 2006
ISBN: 1406715581
ISBN 13: 9781406715583

Read full description of the books New Ways in Psychoanalysis:

Karen Horney'in ikinci kitabı olan Psikanalizde Yeni Yollar, Horney'in Psikanalitik Terapi Sürecinden ve Klasik Psikanalizin temel kavramlarından kopuşunun ifadesidir. Çağımızın Nevrotik Kişiliğin'de, Horneyan Kuramı oluşturmaya başlayan Horney, bu kitap ile birlikte Klasik Psikanalitik Kuramdan tamamen kopmuştur. Bu kitap, Horney'in literatürdeki Freud karşıtlığı ününün temel kaynağı olması gerekirken, kitap içeriğindeki çoğu itirazlar görmezden gelinmiş, uzun yıllar boyunca Kadın Psikolojisi ve Kültür vurguları ön plana çıkmıştır. Horney'in Kadın Psikolojisi ile bu kadar yakından ilişkili bir kuramcı olarak etiketlemenin bir çok olumsuz etkisinin yanısıra, Horney'i, "gururu yaralanan bir feminist", gibi bir algı oluşturmasına neden olmaktadır. Bu etiket, başka bir yazının konusu olup, Okuyucuya, Horney'in bu kitapta Freud'yen kuramın eleştiri üzerine kurduğu yapıyı dikkat etmesi ve kitabı okurken, oluşturulan bu yetersiz ve tek boyutlu Horney algısından etkilenmemesi tavsiye etmekteyim.

Horney, Çağımızın Nevtorik Kişiliği'nde, kendi kuramını sunarken, yer yer Freudyen yargılara değinen Horney, bu kitapta tersi bir yol izleyerek Freud'yen yargıları temel içerik olarak ele almış ve bu yargıları eleştirirken, Çağımızın Nevrotik Kişiliği'nde ele aldığı eleştirileri ve karşı çıkışları, geliştirerek, yenilerini ekleyerek ve kendi kuramı ile destekleyerek bütün olarak sunmuştur. Kitabın yayınlandığı zaman, Horney, Psikanaliz çevresi tarafından yoğun eleştirlere ve reddedilişlere maruz kalmış, Klasik Psikaanlitik çevre tarafından, Horney'e Çağımızın Nevrotik Kişiliği kitabı sonrası oluşmaya başlayan olumsuz tutum artmış ve Horney, Klasik Psikanaliz Çevresinden aforoz edilmiştir.

Kitabın içeriği, Freudyen kavramların genel eleştirisi olup, Herkes tarafından bilinen Kadın Psikolojisi ve Kültür konuları dışında, Narsizm ve Mazoşizm sorunu, Ölüm içgüdüsü, Kaygı, Ego gibi bir çok önemli kavrama önemli itirazlar bulundurmaktadır. Horney, kendisine yakıştırılan, yukarıda değinilen etiketin tersine, Freud'yen eleştirilerini, tamamen yıkıcı bir zeminde, muhalif olmanın katı ve kapalı mekaniğinde, total bir ret motivasyonu ile yapmayıp, Freud'un fikirlerine gereken saygıyı göstererek, Freud'un fikirlerini kendi deneyimleri ve gözlemleri ile yapıcı bir eleştiriye tabi tutmakta, Freud'un fikirlerinin kendince yanlışını ve bu yanlıştan doğan işlevizliğe gönderme yapmakta, bu fikirlerin yerine kendi kuramından doğan yeni fikirler koymaktadır. Kitabın bir diğer önemli özelliği, özellikle Ego, Narsizm ve Mazoşizm üzerinden, kişiliğin bütüncül doğasına giden yeni bir yol sunma çabasına girişmesi, Birey'in ve onun şimdiki doğasını güçlendirmeyi önermesidir. Psikoteropatik sürece ilişkin yeni yollar önermiş, Nevrotik eğilimlerin doğası ile bugünün ilişkisi üzerine kayda değer fikirler sunmuştur.

Bu kitap, Freudyen Psikoloji düşmanlığı içermekten çok daha fazlasını vaadetmekte, ve İnsan davranışların karmaşıklığına inanan kişiler için bir çok farklı düşünecek ve değerlendirilecek konu sunmaktadır.

Read Ebooks by Karen HorneyRead information about the author

Ebook New Ways in Psychoanalysis read Online! Karen Horney was a German psychoanalyst. Her theories questioned some traditional Freudian views, particularly his theory of sexuality, as well as the instinct orientation of psychoanalysis and its genetic psychology. As such, she is often classified as Neo-Freudian.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to New Ways in Psychoanalysis
Read EBOOK New Ways in Psychoanalysis by Karen Horney Online free

Download PDF: new-ways-in-psychoanalysis.pdf New Ways in Psychoanalysis PDF